Lysohlávky alebo „Magické huby“ sú najbezpečnejšie drogy na svete

lysohlavky

Lysohlávky v celosvetovom prieskume vyšli ako najmenej škodlivé Ľudia ktorí konzumovali lysohlávky (holohlavec) najmenej potrebovali zdravotnícky zásah v porovnaní s MDMA (extáza), LSD  a kokaínom, kým najriskantnejšia sa ukázala syntetická marihuana a metamfetamín. Podľa práve zverejnených výsledkov prieskumu vykonaného v roku 2017, približne 12,000 zo